1971'den beriECA Teknolojisi
seralar

SERALAR İÇİN DOĞAL DEZENFEKTAN

AQUAMIRUS® tüm bitki ve ağaçlarda bulunan zararlı mikroorganizmaların yok edilmesinde kullanılır. Bu mikroorganizmaların oluşturduğu başta Fusarium, Nematod ve Verticillium olmak üzere her türlü kök, gövde ve yaprak hastalıklarını önler.

AQUAMIRUS® aktif bileşenlerinin mega stabilitesinden dolayı bilinen en hızlı ve güçlü dezenfektandır. Yüksek redoks değeri sayesinde tüm zararlı mikroorganizmaların hücre zarlarını patlatarak yok eder. Bütün bakteri, virüs, mantar, küf ve sporlara karşı çok yüksek düzeyde etkilidir.

AQUAMIRUS®’un etkili olduğu başlıca bakteriyel etmenler: Pseudomonas Syringae Pv. Tomato, Pseudomonas Corrugata (gövde öz nekrozu), Pseudomonas Viridiflava, Pseudomonas Cichorii, Psudomonas syringae Pv. Syringae, Xanthomonas Campestris, Clavibacter Michiganensis.

AQUAMIRUS®’un etkili olduğu başlıca fungal etmenler: Rhizoctonia Solani, Fusarium Spp, Pythıum Spp, Phytophthora Capsici, Didymella Bryoniae, Sclerotınia Sclerotiorum, Penicillium Digitatum, Aternaria Alternata, Botrytis Cinerea (küf hastalığı), Trichoderma Spp.

seralar

AQUAMIRUS® su ve tuzun ayrışımından elde edilen ekolojik bir üründür. Çevreye ve canlılara zararı yoktur. Bilinen herhangi bir yan etkisi ve riski bulunmamaktadır. Sağlık açısından en önemli özelliği ise klor gazı - su reaksiyonunda oluşan zararlı klor bileşenlerinin oluşmasıdır.

Diğer bütün dezenfektanların yerine geçer ve çok daha düşük oranlarda kullanmak yeterlidir. Etki alanının geniş olması hastalıklarla mücadelede kullanılan diğer ilaçların da azaltılarak kullanılmasını sağlar. İnsan sağlığı ve çevreye zarar veren kimyasalların devre dışı bırakılmasını mümkün kılar. Benzersiz düşük mineralizasyona sahip yapısı (% 0,09 dan daha az) ve % 99,9 tuz dönüşüm oranından dolayı tuz içermez.

İnsana etkisi: AQUAMIRUS® doğaldır

AQUAMIRUS® solunum yoluyla uygulandığında veya mideye alındığında en düşük seviyede zararlı maddelerin sınıfına (sınıf IV) girer. Deri ve gözün üzerinde tahriş edici bir etkisi yoktur.

Çevreye etkisi: AQUAMIRUS® ekolojiktir

AQUAMIRUS®’in çevre üzeride zararlı bir etkisi yoktur. Metastabildir ve zamanla su içinde sodyum klorür çözeltisi oluşturarak ve oksijen açığa çıkararak çözünür. AQUAMIRUS®’da toksisite olmadığından ve su olana kadar kendiliğinden çözülmeye yönelik özelliğinden ötürü canlılara ve çevreye zararı yoktur.

seralar

SERA GENEL DEZENFEKSiYONU

Bitkilerin Dezenfeksiyonun

Sera içinde bitki yüzeylerine uygulama yapılmak istenirse özellikle ilk dikim sonrası 1 ay süreyle hemen her gün spreylenebilir. 100 ml AQUAMIRUS® 100 lt suya verilir ve bitki yüzeyine püskürtülür. Bitkilerin üst bölümlerinde temas ile etkili olur. Temas ettiği tüm yüzeylerde bakteri ve mantarları yok eder. Kalıntı bırakmaması ve tamamen yok olması nedeniyle bitkinin yeteneklerinin etkilenmeden devam edebilmesini sağlar. İlerleyen dönemde yapraktan da uygulama yapılır. Oranlar aynıdır. Budama ve kültürel işlemlerden önce mutlaka AQUAMIRUS® ile spreyleme yapılmalıdır.

Sera İçi Uygulama

AQUAMIRUS® boş sera alanında püskürterek uygulandığında, ortam havasını mikroorganizmalardan arındırır. Askıda kalmış bakteri ve virüsler gibi hastalık etmenlerini yok eder. Sera ısı düzeyi ve yapılan sulamanın yarattığı nem bakteri ve sporlar için eşsiz üreme ortamı yaratır. 100 ml AQUAMIRUS® 100 lt suya karıştırılarak havaya püskürtme ile yayılır. Haftada 1 kez yapılır.

Alet Ve Cihazların Dezenfeksiyonu

Seralarda kullanılan alet ve cihazlar AQUAMIRUS® ile dezenfekte ve strelize edilir. 100 lt suya 5 lt AQUAMIRUS® ilave edilir ve aletler 5 dakika süreyle daldırılarak bekletilir. Korosif değildir ve aşındırma etkisi yoktur.

seralar

AQUAMIRUS® iLE SULAMA VE BiOFiLM

Kullanılan sulama suyuna AQUAMIRUS® ilave edilmesi, hem suyu dezenfekte ederek mikrop ve bakterilere bağlı bulaşmaların engellenmesini, hem de su ile birlikte ortama verilendiğinde toprak, viyol gibi bitki ortamlarının sterilizasyonunu sağlamaktadır. AQUAMIRUS® sulama suyuna dozajlanarak verildiğinde sürekli koruma sağlar. Mikroorganizmalar direnç gösteremez ve direnç geliştiremez. Bakterilere, virüslere ve mantar sporlarına karşı bilinen tüm kimyasallardan çok daha etkilidir. Damlama veya springleme şeklinde su kullanımıyla etkili bir dezenfeksiyon gerçekleşmektedir. AQUAMIRUS® sulama suyunun dezenfeksiyonunda dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sulama suyunun özelliklerini değiştirmeden iyileştirilmesi için en uygun dezenfektandır. AQUAMIRUS® aynı zamanda su boru hatlarında yosun ve biyofilm oluşmasını da önler. Sulama suyu içerisinde 0,2 – 0,4 ppm oranında (1 ton suya 0,4 – 0,8 lt AQUAMIRUS®) bulundurulmalıdır. Toprak alt bölümlerinde üst bölümlerinden daha fazla kalıcı etki gösterir. Toprak gözeneklerinde birikerek sulama sayesinde etkin olur ve nematodlara, bakterilere, küf ve mantarlara karşı kalıcı koruma sağlar. Alt bölümlerde sağlanan sağlıklı yapı, üst bölümlerde verim artışı olarak yansır. Kış döneminde toprak damlamalarla nemlendirilirken dekara 1 lt AQUAMIRUS® (1 ton su) ile verilir.

AQUAMIRUS® İLE SOLARiZASYON

  • Uygulama yapılacak olan alan, önce 30-40 cm derinliğe kadar işlenir ve kesekleri kırılır. Sonra tesviyesi yapılmalıdır.
  • Isının iletkenliğini artırmak amacıyla toprak 30-40 cm derinliğe kadar karık, salma, yağmurlama veya damla sulama sistemlerinden biriyle AQUAMIRUS® ilave edilerek doyum noktasına kadar sulanmalıdır.
  • AQUAMIRUS® sulama suyuna 0,2 - 0,3 mg / lt (0,2 - 0,3 ppm) oranında karıştırılmalıdır. ÖRNEK: 1 dekara 10 ton su veriliyorsa, 5 lt AQUAMIRUS® yeterlidir.
  • Toprak tava gelince düzgün bir yüzey oluşturulmalı, 25 – 50 mikron kalınlığında deliksiz, şeffaf plastik örtü ile kapatılmalıdır. Bu sırada toprak ve örtü arasında, hava keseleri oluşmamasına, örtünün gergin durmasına ve toprak yüzeyinin örtü ile temasının sağlanmasına özen gösterilmelidir. Örtü kenarları, önceden açılmış 15-20 cm derinliğindeki karıklar içine iyice gömülmelidir.
  • Uygulama süresince toprağın nemli kalması önemlidir. Örtü kenarları iyi kapatıldığında toprağın yapısına da bağlı olarak uygulama süresince toprak nemini koruyabilir. Toprak nemini kaybederse örtülerin altında bırakılan damla sulama sistemi çalıştırılmalıdır. Bu aşamada AQUAMIRUS® ilave edilmesi önerilir. 1 ton suya 0,5 lt AQUAMIRUS® yeterlidir.
  • Uygulama süresi, genellikle 4-6 hafta olmakla birlikte, sıcağa dayanıklı olan veya toprağın derinliklerinde yaşayabilen bazı hastalık etmenlerine karşı etkinin arttırılması için, süre 8-10 hafta kadar uzatılabilir.
  • Uygulamadan sonra toprak, büyük ölçüde dezenfekte olduğu için yeni bulaşmalara hassas hale gelir. Bu nedenle dışarıdan getirilen toprak, gübre ve fide gibi materyallerin temizliğinden ve sağlığından emin olunmalıdır.
  • Solarizasyon uygulamasından sonra toprak 15 cm’den derin işlenmemelidir. Bu nedenle çilek gibi sırta dikim yapılan alanda önce sırtlar hazırlanmalı, sonra solarizasyon uygulanmalıdır. Solarizasyon uygulamasından sonra toprak karıştırılmamalıdır
  • Solarizasyon Uygulaması ile Kısmen veya Tamamen Mücadelesi Yapılabilen; Bazı önemli bitki patojeni funguslar; Phytophthora spp. (Kök ve kökboğazı çürüklüğü), Pythium ultimum (Kök çürüklüğü), Pyrenochaeta lycopersici (Kahverengi kök çürüklüğü), Rhizoctonia solani (Kök çürüklüğü), Verticillium spp. ve Fusarium oxysporum (Solgunluk), Sclerotinia spp. (Beyaz çürüklük), Sclerotium spp. (Yanıklık ve solgunluk), Nematodlar; Meloidogyne spp. (Kök-ur nematodları) Ditylenchus spp. (Soğan-sak nematodu),
sera4
sera5
sera6
sera7
sera8